Forsikringer for medlemmer av Kranutleiernes Landsforening

Kranutleierenes Landsforening har inngått samarbeidsavtale med CR Forsikringsmegling som er valgt som foretrukket forsikringsmegler for medlemsbedrifter av Kranutleiernes Landsforening.

Målet med avtalen er å tilby medlemsbedriftene optimale forsikringsavtaler til best mulige betingelser og vilkår. CR Forsikringsmegling tilbyr alle medlemsbedrifter gjennomgang av eksisterende forsikringsavtaler og bistår med å identifisere risiko og eventuelt manglende dekninger.

Ved å bruke CR Forsikringsmegling tilføres medlemsbedriftene profesjonell rådgiving og tjenester som bidrar til å skape merverdier og frigjøring av ressurser internt i bedriften.

CR Forsikringsmegling bistår også med konkurranseutsetting av forsikringene, daglig service og bistand ved skadesaker. I tillegg skreddersys forsikringsprogram knyttet opp mot medlemsbedriftenes ønsker, behov og krav i kontrakter og lovpliktige forsikringer.

Ta kontakt med CR Forsikringsmegling for mer informasjon om hvordan din bedrift kan optimalisere forsikringshverdagen:

Espen Tofte
Telefon 926 33 433
espen.tofte@crnordic.no

Stein Arild Strandenes
Telefon 907 48 219
stein.arild.strandenes@crnordic.no

www.crnordic.no

I forbindelse med eierskifte i 2014 skiftet Henschien Insurance navn til CR Forsikringsmegling AS, og har blitt en del av det internasjonale selskapet Cambiaso Risso Group.

CR Forsikringsmegling AS er et heleid datterselskap av CR Nordic AS. Selskapene leverer forsikringsmeglertjenester for marine forsikringer samt pensjon, person og skadeforsikringer.

Lukk meny