kranfører opplæring

Kranfører opplæring mobilkran

Kranfører opplæring -vil du bli kranfører? 

kranfører opplæring

 

Da kan du forvente at du får en utfordrende, ansvarsfull og variert arbeidssituasjon. Yrket er godt betalt, og passer for personer som er interessert i maskiner, bygg/ anlegg, og som ønsker seg en utfordrende jobb. Hver dag er ofte forskjellig, noe avhengig av hva du selv ønsker. Du er involvert i alt fra planlegging, vurdering og tilrettelegging, til praktisk gjennomføring. Du må være selvstendig, og hele tiden ha fokus på trygg gjennomføring og sikkerheten for alle som er direkte eller indirekte involvert.

Det er i dag flere alternativer for kranfører opplæring:

1) Opplæringen kan gis som et komplett kurs

2) Kurs kombinert med bedriftsintern opplæring

3) Eller som en bredere opplæring som omfatter flere krantyper

Du er i praktisk arbeid med kraner under opplæringsfasen.

Kranfaget ble lærefag i det offentlige skolesystemet høsten 2002.

Opplæringsmoduler for sertifisert sikkerhetsopplæring- kranførere

For å få gyldig kompetansebevis som kranfører er det fire opplæringsmoduler du må igjennom. Den første modulen er felles, og de andre varierer noe i lengde og tema avhengig av krantype. En skjematisk visning av opplæringsmodulene finner du her. Du må også ha førerkort klasse C.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss, vi svarer gjerne på dine spørsmål, og hjelper deg videre!

mølle   hus  20141118_114003