Kranutleiernes Landsforening

Kranutleiernes Landsforening (KL) ble stiftet 11. november 1966 på Hotell Viking i Oslo.

Hensikten var å etablere en plattform for behandling av saker med felles interesse. Dette lyktes man i, og vi har i dag en forening som aktivt engasjerer seg i slike saker. Det fokuserer på at medlemmene treffer hverandre i så vel faglig som sosiale sammenhenger.

Kranutleiernes Landsforening

Det sterkeste samlingspunktet for det norske mobilkranmiljøet

Foreningen

Vi mener at foreningens medlemmer samlet utgjør det sterkeste samlingspunktet for det norske mobilkranmiljøet. Samlet har vi betydelig større gjennomslagskraft overfor offentlige myndigheter og andre instanser. Dette gjelder også i kontraktsammenheng.

Aktiviteter

Vi er høringsinstans for Vegvesenet/Vegdirektorats forslag om regelendringer av betydning for bransjen, og har avgitt høringsuttalelser. Vi har i mange år har arbeidet med å få på plass veglister som gir mulighet til å forflytte mobilkraner «for egen maskin» uten massive demonteringer.

Medlemskap

Foreningen er åpen for: Enhver ansett bedrift som driver med utleie av mobilkraner, beltekraner og annet liknende mobilt kranutstyr, herunder større kranutstyr som er fastmontert på lastebil og stasjonære byggekraner.

0
Medlemmer
0
Assosierte Medlemmer
0
År

Våre medlemmer

Bransjekontakter

Lukk meny