Postadresse:
Kranutleiernes Landsforening
Postboks 1772 Vika
0122 Oslo

Kontoradresse:
c/o advokat Kristian Hersløv
Parkveien 53B
Telefon: 22 54 20 90
E-post: kh@storlokken.no

Daglig leder: Sekretariatet v/Advokat Kristian Hersløv mob 90 53 31 37

Lukk meny