ASKOM19: Alminnelige kontraktsbestemmelser for kranarbeid (Norsk)

ASKOM09 (Vær oppmerksom på at ASKOM09 er erstattet av ASKOM19)

ASKOM19: General Contract Terms for Crane Lifting Services (English)

ASKOM09 (Please be aware that ASKOM09 is replaced by ASKOM19)

Betingelser ved utleie av stasjonære kraner fastsatt for medlemmer av Kranutleierens Landsforening

Lukk meny