Velg riktig kran

Kranoversikten gir et veiledende utgangspunkt for valg av riktig kran. For å få et fullstendig bilde av en krans kapasitet og muligheter, må man se kranens løftediagram. Angitt løftekapasitet i kranoversikten angir bare maksimal løftekapasitet under maksimalt gunstige forhold. Eksempelvis kan man ha behov for en meget stor kran til å foreta selv lett løft hvis arbeidsradien er stor..Ofte bestilles for små kraner. Dette medfører forsinkelser, ekstrakostnader og problemer for såvel kunden som for kranfirmaet. Gi derfor alltid kranfirmaet så fullstendige og riktige opplysninger som mulig, slik at riktig kran kan velges til hvert enkelt oppdrag. Gi også kranfirmaet fullstendige opplysninger om fremkommelighet på arbeidsplassen, se kontraktsbestemmelser pkt. 5. Illustrasjonen viser hvordan et løftediagram ser ut for en 30-tonns kran.

Som man ser varierer løftekapasiteten sterkt med arbeidsradien og bomlengde. Tilsvarende diagrammer finnes for alle krantyper.

 krandiagram

Løftekapasitet med hovedbom i tonn over side og bakover

Radius m Med støtteben Uten støtteben
10m bom 17m bom 24m bom 31m bom 10m bom
3,0 30,00 20,00 8,00
3,3 30,00 20,00 7,00
3,5 28,10 20,00 6,40
4,0 24,20 20,00 5,10
4,5 21,40 20,00 13,00 4,20
4,8 20,00 20,00 13,00 3,70
5,0 19,20 19,20 13,00 3,40
5,5 17,50 16,00 13,00 2,80
6,0 16,00 16,00 13,00 2,30
6,5 14,60 14,60 13,00 9,00 1,90
7,0 13,50 13,50 12,00 9,00 1,60
7,5 12,00 12,00 11,20 9,00 1,30
8,0 10,50 10,50 10,50 9,00 1,00
8,5 9,40 9,40 9,00
9,8 7,20 7,20 7,70
10,0 6,95 6,95 7,50
11,0 5,80 5,80 6,40
12,0 4,90 4,90 5,55
14,0 3,45 3,45 4,20
16,0 2,50 3,20
18,0 1,80 2,45
20,0 1,30 1,90
22,0 0,85 1,50
24,0 1,10
26,0 0,75
27,0 0,60

Løftekapasitet med jib i tonn over side og bakover

Bomvinkel Radius m 8,45m jib
80º 9,0 4,00
78,5º 9,5 4,00
78º 10,2 3,80
76º 11,2 3,30
74º 12,2 2,90
72º 13,4 2,70
70º 14,6 2,50
68º 16,0 2,35
66º 17,3 2,20
64º 18,5 2,10
62º 19,8 2,05
60º 20,9 1,85
58º 21,9 1,65
55º 23,6 1,30
54º 24,1 1,15
52º 25,0 0,95
50º 25,8 0,75
48º 26,8 0,60

Løftekapasitet med jib i tonn over side og bakover

Bomvinkel Radius m 13,45m jib
78,5º 11,0 2,50
77º 12,0 2,50
76º 12,7 2,35
74º 14,1 2,10
72º 15,6 1,95
70º 17,1 1,80
68º 18,5 1,65
66º 19,9 1,50
64º 21,3 1,40
62º 22,7 1,30
60º 24,0 1,20
58º 25,3 1,15
55º 27,1 1,05
54º 27,7 0,95
52º 28,8 0,80
50º 29,9 0,65
48º 30,9 0,55