Vil du bli kranfører?

Da kan du forvente at du får en utfordrende, ansvarsfull og variert arbeidssituasjon. Yrket er godt betalt, og passer for personer som er interessert i maskiner, bygg/ anlegg, og som ønsker seg en utfordrende jobb. Hver dag er ofte forskjellig, noe avhengig av hva du selv ønsker. Du er involvert i alt fra planlegging, vurdering og tilrettelegging, til praktisk gjennomføring. Du må være selvstendig, og hele tiden ha fokus på trygg gjennomføring og sikkerheten for alle som er direkte eller indirekte involvert.

Veien til kranyrket skjer best gjennom en lærlingeordning. Vi har medlemmer som driver med tårnkraner (stasjonære byggekraner) og mobilkraner. Disse vil være verdifulle kontakter for en karriere innen kranbransjen som passer for deg. Trykk deg inn i vår geografisk oppdelte medlemsliste og kontakt det medlemmet som passer deg.   

Det er i dag flere alternativer for kranfører opplæring:

Det er i dag flere alternativer for kranfører opplæring:

  1. Opplæringen kan gis som et komplett kurs
  2. Kurs kombinert med bedriftsintern opplæring
  3. Bred opplæring som omfatter flere krantyper

Det er en forutsetning for opplæringen at du har førerkort for klasse C.

Du er i praktisk arbeid med kraner under opplæringsfasen.

Kranfaget ble lærefag i det offentlige skolesystemet høsten 2002.

Opplæringsmoduler for sertifisert sikkerhetsopplæring – kranførere

For å få gyldig kompetansebevis som kranfører er det fire opplæringsmoduler du må igjennom. Den første modulen er felles, og de andre varierer noe i lengde og tema avhengig av krantype.

Opplæringen omfatter:

  • Stroppekurs 24 timer.
  • Grunnleggende praktisk kurs 16 timer.
  • Kran – teori 32 timer.

Praktisk opplæring er 80 timer.

Den kan skje i bedrift med «fadder», men da 160 timer.

Typeopplæring på hver enkelt krantype gjøres i bedrift.

Vilkår for å kjøre mobilkran på veg er at man først må ha førerkort klasse

Som utgangspunkt vil opplæring i Norge gi rett til å operere mobilkran i EU.

Lukk meny