15 % RABATT PÅ ADVOKATBISTAND TIL MEDLEMMER AV KRANUTLEIERENS LANDSFORENING OG DERES ANSATTE

Forretningsføreren til foreningen, advokat Kristian Hersløv, driver full advokatvirksomhet i Advokatfirmaet SGB AS.

I advokatfirmaet er det 14 godt kvalifiserte advokater som samlet dekker de fleste rettsfelter. Se www.sgb.no.

Vi er alle medlemmer av Den norske Advokatforening, og leverer våre tjenester i henhold til foreningens regelverk. Det innebærer at før arbeid iverksettes, og følgelig før det noteres grunnlag for honorar, vil vi oversende en oppdragsbekreftelse slik at misforståelser unngås.

Foruten de rent forretningsmessige kjerneområder, så som, men ikke begrenset til, kontrakts-/avtale-, kjøps-, forsikrings-, inkasso-, erstatnings-, entreprise- og arbeidsrett har vi bred kompetanse innen forhold som aksjerett, omstruktureringer, gjeldssaneringer, generasjonsskifter m.m.

Vi dekker også privatrettslige forhold som fast eiendoms rettsforhold, (boligtvister) arv, skilsmisser/skifte, tvangssalg m.v.

Vi vil benytte den best skikkende advokat på hvert oppdrag. I den grad det kommer inn temaer som vi ikke behersker, vil vi innhente ekstern bistand.

Vi fakturerer pr time, gjerne 1 gang pr måned, og da med spesifisert oversikt over gjøremål og tidsforbruk. Våre vanlige timepriser varierer fra (eks mva) NOK 2 500 pr time til NOK 3 750 pr time, avhengig av sakstype og omfang. Normalt ligger vi på den laveste sats ved laveringer til private. Timepris vil uansett bli avtalt i hvert enkelt tilfelle.

Advokatfirmaet har besluttet å tilby medlemmene av Kranutleierenes Landsforening, og deres ansatte, 15% rabatt på våre tjenester, samt vil vi ikke beregne honorar for den første presentasjon av det forholdet “saken” gjelder.

Husk å opplyse referansen til Kranutleiernes Landsforening

Kontaktpersoner:

Kristian Hersløvkh@sgb.no (90 53 31 37)

Henrik Renner Fredriksenhrf@sgb.no (99 64 75 31)

Lukk meny