Standardkontrakten for Kranutleierens Landsforening, ASKOM 19, gjelder så langt den passer, og annet ikke er avtalt her. Definisjoner fra ASKOM 19 gjelder her.

Lukk meny