Sjekklisten er ment å være en «huskelapp» for ledere og kranfører i fortløpende fokus på HMS, og skal bidra til gode holdninger til sikre løfteoperasjoner.

Innhold i sjekkliste Del 1 og Del 2, gjennomgås i fellesskap med ledelsen og ansatte minst en gang i året, og underskrives av både ansvarlig leder og kranfører.

Lukk meny